Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Π.Ο.Τ.Κ.Ε-Υ.Ε.Θ.Α

Σας γνωστοποιούμε τα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας οι οποίοι είναι υπάλληλοι του
ΓΕΣ και εκλέχθηκαν στο 13ο Συνέδριο μας καθώς και την ιδιότητά τους η οποία προέκυψε
στην συνεδρίαση του Γ.Σ.[Γενικού Συμβουλίου ]-Ε.Ε.[Εκτελεστική Επιτροπή ] της
ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑα.Γεωργίου Γεώργιος              Αντιπρόεδρος Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ             Υπηρετεί 308 ΠΕΒ
β.Δημόπουλος Φώτιος            Αν.Γραμματέας της Ε.Ε Της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ    Υπηρετεί 301 ΕΒ
γ.Ζάχος Σταύρος                     Πρόεδρος του Γ.Σ της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ              Υπηρετεί 308 ΠΕΒ
δ.Λάσκαρης Ιωάννης              Β.Αντιπρόεδρος του Γ.Σ της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ    Υπηρετεί 791 ΤΕΦ
ε.Πανταζής Αναστάσιος                  Μέλος του Γ.Σ της και Μέλος της             Υπηρετεί ΛΔ/2ΣΥΑΣ
                                                Οργανωτικής Επιτροπής της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ

Η θητεία των οργάνων της Διοίκησης είναι τριετής λήγει 5-10-2019    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου