Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Η εγκύκλιος του ΥΔΜΗΔ μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η εγκύκλιος του ΥΔΜΗΔ μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την απεργία – αποχή διαρκείας της ΑΔΕΔΥ απο την διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού.


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.


Σας ενημερώνουμε ότι χθες δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αριθ. 2395/2014 απόφαση για την αγωγή που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά της ΑΔΕΔΥ για την απεργία – αποχή διαρκείας από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014.
Με την εν λόγω δικαστική απόφαση, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, η απεργία – αποχή διαρκείας κρίθηκε παράνομη και ως εκ τούτου οι ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζονται κανονικά, στην περίπτωση που είχαν διακοπεί.
Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (έκδοση αποφάσεων επιμερισμού ποσοστώσεων ανά κλίμακα βαθμολόγησης) εντός 3 ημερών και το δεύτερο στάδιο (αυτο-αξιολόγηση) μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, ενημερώνοντας σχετικά και τους φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στην αρμοδιότητά σας.
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα πρέπει να λάβετε μέριμνα προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο πειθαρχικές διαδικασίες, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον δυνατή η επίκληση άγνοιας ή πλάνης για τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις των υπαλλήλων σχετικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Στεφάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου