Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα: Πότε χάνεται το δικαίωμα.

Διευκρινίσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (εγκύκλιος) 

Η εγκύκλιος πέρα των άλλων αναφέρει πως… «Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ.69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του Ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα».
Με δεδομένο πως έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους λόγω του ότι θεωρούν την 31 Αυγούστου 2016 ως καταληκτική  ημερομηνία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, η ΠΟΕ-ΟΤΑ ενημερώνει πως μετά και από επικοινωνία που είχε με το αρμόδιο Υπουργείο, πληροφορήθηκε πως η ανωτέρω ημερομηνία αποτελεί «προτροπή – παραίνεση» και μόνο και σε καμιά περίπτωση εργαζόμενος που θα καταθέσει μεταγενέστερα την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου δεν χάνει το δικαίωμα αυτό.
(λεπτομέρειες εδώ


Έπειτα από επικοινωνία μας με την ΔΠΠ για το θέμα μας ενημέρωσαν ότι είναι ενήμεροι επί του θέματος αλλά καλό θα ήταν οι αιτήσεις μας να είναι εντός του χρονικού ορίου (31/8/2016)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου