Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Επαναφορά των διατάξεων του Ν. 4024/2011 στη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

Με το Νόμο Ν.4384/2016 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις, στο άρθρο 54 γίνεται επαναφορά των διατάξεων του Ν. 4024/2011 στη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, σε όλες τις θεσμοθετημένες άδειεςόπως ζητούσε με έγγραφο της η ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ, πλην των συνδικαλιστικών αδειών, μόνο για όσους δικαιούνται πλήρεις απαλλαγές.
Άρθρο 54 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως εξής: «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου