Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Μισθοί ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο

Το μέτρο θα εφαρμοστεί για νεοπροσληφθέντες από την 1η Ιανουαρίου 2015

Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα κέρδισε η τρόικα στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση, μέτρο που ειδικά σε ό,τι αφορά στους νεοπροσλαμβανόμενους στο Δημόσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Στο πολυνομοσχέδιο που θα φέρει προς ψήφιση στην Βουλή το υπουργείο Οικονομικών θα προβλέπεται ότι ο μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θα είναι στα 684 ευρώ, από 780 ευρώ σήμερα (-96), του υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 752 ευρώ από 858 ευρώ σήμερα (-106), του υπαλλήλου με πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στα 889 ευρώ από τα 1.037 ευρώ σήμερα (-148) και του υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στα 957 ευρώ από 1.092 ευρώ σήμερα (-135).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών καθώς η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων είναι συνεχής και απαιτεί διαρκείς προσαρμογές, η παρακολούθηση της υλοποίησης των μισθολογικών ρυθμίσεων θα είναι «αδιάλειπτη», όπως και η αξιολόγηση του υφιστάμενου μηχανισμού αμοιβών και του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων οικονομικών και λειτουργικών στόχων. 

Στη βάση αυτή η κυβέρνηση δεν αποκλείει και άλλες στοχευμένες διορθωτικές παρεμβάσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μέσα στο 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο επόμενο έτος θα δρομολογηθεί:

- Νέα μελέτη αναμόρφωσης του ενιαίου μισθολογίου, με στόχο την αποσυμπίεση των αποδοχών των υπαλλήλων και προς τις δύο κατευθύνσεις και τη σύνδεση των αμοιβών με την αποδοτικότητα, τα προσόντα και τη θέση ευθύνης που κατέχει ο υπάλληλος.

- Νέα μελέτη όλων των μη μισθολογικών παροχών που καταβάλλονται σε όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με στόχο τον εξορθολογισμό της χορήγησης των παροχών αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των άριστων πρακτικών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η περαιτέρω αναμόρφωση του νόμου περί οδοιπορικών προκειμένου το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας.

Πηγή:newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου